slotgame button minpussy button minjoker button minluca button minpg button minlavabet123 button min
Lo Go Min
Slide 1 MinSlid Mobile Min
Logo Min
เว็บคาสิโนออนไลน์
อันดับ 1
สมัครสมาชิก Min
Line2 Min

คนจีนที่ถูกกลืนกลายเป็นไทย ได้อย่างไร

คนจีนที่ถูกกลืนกลายเป็นไทย ได้อย่างไร

คนจีน

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

 

ทำไมเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วกลับยอมถูกกลืนกลายเป็นไทยเสียได้? ผู้อ่านคงจะมีความสงสัยกัน เพราะว่าเราจะเห็นคนไทยเชื้อสายจีนทั่วทั้งประเทศ อาจจะกล่าวได้ว่าคนจีนนั้นเป็นชาติที่มีความเป็นชาตินิยมสูงมากตั้งแต่ในอดีตแต่ทำไมในไทยนั้นก็มีคนเชื้อสายจีนอยู่มากแต่การดำเนินชีวิตหรือความเป็นเอตลักษร์ของลูกหลานชาวจีนที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้คงไว้แบบเข้มข้นเท่าไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

จี. วิลเลียม สกินเนอร์ นักวิชาการเรื่องจีนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขียนว่า“การกลืน วัฒนธรรม ถือว่าสมบูรณ์เมื่อลูกหลานของคนเข้าเมืองระบุตนเองในสถานการณ์ทางสังคมเกือบทุกอย่างว่าเป็นไทย พูดภาษาไทยเป็นนิสัยและพูดได้คล่องแคล่วเหมือนกับคนพื้นเมือง และเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยบ่อยกว่าคนจีน

สกินเนอร์เชื่อว่าการกลืนวัฒนธรรมนี้สำเร็จได้เพราะนโยบายของผู้ปกครองของไทยในอดีตที่รับพ่อค้าจีนเป็นขุนนางไทย ถ้าอิงความเชื่อตามความคิดของเขา ก็อธิบายได้ว่าเมื่อคนจีนเข้ามา “เป็นใหญ่” ในบ้านเมืองนี้ ก็จะต้องปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น หรือเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าตนร่วมเป็นเจ้าของบ้านเมืองนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ ชานกว็อกบุง และ ตงชีเกียง ในเวลาต่อมา ได้เสนอมุมมองที่ต่างออกไป โดยระบุว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถูกกลืนวัฒนธรรมจนรวมเป็นเนื้อเดียวกับชนกลุ่มใหญ่ แต่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน โดยชี้ให้เห็นว่าขณะที่คนจีนกลายเป็นไทยมากขึ้น คนไทยก็กลายเป็นจีนมากขึ้นด้วยเช่นกัน
หากมองในแง่นี้ อาจมองได้ว่าวัฒนธรรมไทยกับจีนมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ทำให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้รับการยอมรับจากคนทั้งสองฝ่ายง่ายขึ้นนั้นอง

อะไรที่คนไทยเห็นว่าดีก็หยิบยืมมาจากจีนมาใช้ ส่วนอะไรที่คนจีนเห็นว่าดีก็หยิบยืมมาจากไทยเช่นกัน จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมแบบลูกผสมอย่างทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่าคนจีนเป็นฝ่ายถูกวัฒนธรรมไทยกลืนเสียทั้งหมด

จีน

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

คำสอนจากขงจื๊อ

 

แต่เดิมมา มีคำวิจารณ์ว่าคนไทยนั้นมีนิสัยค่อนข้างเฉื่อยชา ขี้เกียจ เวลาจะทำอะไรมักจะต้องรอคำสั่งจากเจ้านายเสียก่อน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากการอยู่ในสังคมแบบศักดินาที่คนส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้นไพร่และทาส ต้องสังกัดมูลนาย และไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเอง แต่เมื่อคนจีนโพ้นทะเลเข้ามาในเมืองไทยแล้ว นิสัยของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนไป เพราะคนจีนได้นำเอาวัฒนธรรมที่สืบมาจากชุดคำสอน ขงจื๊อ จากบ้านเกิดติดตัวมาด้วย

ขงจื๊อจะสอนให้คนดำรงตนกลมกลืนกับสังคม ทำหน้าที่ของตนในสังคมให้ดี มีความภักดีต่อชาติบ้านเมือง แง่นี้จึงถือว่าลัทธิขงจื๊อเอื้อให้คนจีนเป็นประชากรที่ดีของดินแดนที่ตนไปอยู่
ในด้านการศึกษาและธุรกิจ คนจีนจะขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ ประหยัดอดออม หมั่นแสวงหาความรู้ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้า

 

สิ่งนี้ทำให้ชาวจีนอพยพสามารถเลื่อนฐานะของตนได้ง่ายเมื่อมีโอกาส ทำให้คนไทยต้องเร่งตามขยันแข่งกับคนจีนขึ้นมาด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ชาติมีความก้าวหน้าขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขงจื๊อยังเน้นบทบาทครอบครัวเหนือปัจเจกบุคคล มีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างชัดเจนทั้งในด้านอายุและเพศ โดยสอนว่าผู้ใหญ่นั้นมีฐานะเหนือกว่าเด็ก และผู้ชายมีฐานะเหนือกว่าผู้หญิง สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปของการบูชาบรรพบุรุษตามสายบิดา การสืบสกุลผ่านทางผู้ชาย การให้สิทธิชายเป็นใหญ่ในครอบครัว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติกับลูกสาวตามมา

เรื่องลูกสาวของคนจีน

 

หลายคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์พ่อแม่เลี้ยงลูกชายดีกว่าลูกสาว เพราะคิดว่าสืบตระกูลได้ บางบ้านถึงกับมองลูกสาวว่าไม่ดี ไม่อยากมีกันเลยทีเดียว ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนคือการแบ่งมรดกที่ยังยึดตามขนบธรรมเนียมเดิม แม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละครอบครัว แต่โดยรวมผู้ชายมักจะได้สิ่งต่างๆมากกว่าผู้หญิง
หรือกรณีที่ลูกสาวแต่งงานไปแล้ว หากพ่อแม่ให้เงินติดตัวไปมาก ก็มักได้มรดกน้อยลงตามไปด้วย  บางคนไม่ได้มรดกเลยก็มี เพราะถือว่าเป็นสมาชิกของบ้านอื่นแล้ว อย่างไรก็ดีทุกวันนี้ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีจำนวนไม่น้อยมีแนวคิดเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่เหมือนในสมัยก่อนแล้ว บ้างเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของตระกูลมากขึ้น บางคนหากมีพ่อใจกว้างอาจได้สืบทอดกิจการด้วยซ้ำ และหากเป็นคนมีความสามารถจริงก็ย่อมได้รับการยอมรับจากลูกน้อง ตรงนี้ทั้งหญิงและชายก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพอๆ กัน

 ปัญหาของลูกผู้ชายชาวจีน

 

มุมหนึ่งที่หลายๆ คนมักละเลยก็คือ ผู้ชายเองก็เป็นเหยื่อของค่านิยมปิตาธิปไตยเช่นกัน เพราะพวกเขาถูกคาดหวังว่าต้องเข้มแข็ง อดทน ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จะต้องดูแลครอบครัวได้ โดยเฉพาะลูกชายคนโต หรือ “ตั่วเฮีย” จะถูกคาดหวังจากพ่อแม่มากเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นผู้สืบวงศ์ตระกูลและเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามแก่ ตามหลักกตัญญูของแนวคิดของขงจื๊อ สำหรับจีนที่มาตั้งรกรากในไทย ลูกชายคนโตจะโดนกดดันเป็นอย่างมาก หลายคนไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เที่ยวเล่นก็ไม่ได้ เพราะถูกกำหนดให้มาช่วยงานกงสีที่บ้าน อีกทั้งยังต้องดูแลน้องๆ ให้เติบโตมาเป็นคนดี

ยิ่งบางบ้านต่อให้ลูกโตกันเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวกันหมด แต่พอน้องมีปัญหา เช่นอาจจะติดหนี้ ตั่วเฮียก็ต้องตามไปแก้ไขให้ เพราะถือว่าเป็นพ่อคนที่สองนั้นเอง

ภาพรวมในปัจจุบันของลูกหลานชาวจีน

 

จากสถิติปี 2012 ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่ประมาณ 9.3 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 14% ของประชากรไทย เรียกได้ว่าเป็น ชนกลุ่มน้อย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทยสูงมาก แผ่อิทธิพลครอบงำวงการธุรกิจ การเมือง แม้กระทั่งในหมู่ชนชั้นสูงในไทยก็มีการแต่งงานรับคนเชื้อสายจีนเข้ามามาก
การที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียนรู้และเข้าใจที่มาของตัวเองย่อมเป็นสิ่งดีที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการที่คนไทยกลุ่มอื่นๆ ที่มาอ่านบทความนี้จะได้มีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ไม่มองแต่เฉพาะในแง่แบ่งเขา-แบ่งเรา หรือมองว่าใครเป็น “ไทยแท้” มากกว่ากัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นสังคมไทยเป็นสังคมลูกผสมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้นานนับหลายปี ก็ด้วยความใจกว้าง และการยอมรับความแตกต่างมาช้านานนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก Lucabetasia.co

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
All-New Nissan Kicks e-Power bacarat Covid - 19 Facebook Instagram iPhone lucabet Lucabetasia Metaverse MSG Nissan Onlyfans RedefineCRS Taobao TikTok Twitter Virtual Mall Vivo Vivo V21 5G กระบองเพชร กระแสย้ายประเทศ กลืนวัฒนธรรม ก่อสงคราม การกินเจ การทำ IF การบริโภคอาหารเจ การปฏิวัติ ประชาชนจีน การแข่งขันโอลิมปิก กินเจ ข้อแนะนำดีๆ ขายของออนไลน์ คนจีน คนไทยเชื้อสายจีน ความเชื่อของไทย คาสิโน คาสิโนออนไลน์ จัดงานโอลิมปิก จัดโอลิมปิก จีน จีนอพยพ ฉีดวัคซีน ชาวไทยเชื้อสายจีน ซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี Netflix ญี่ปุ่น ต้นกระบองเพชร ตำลึง ติ๊กต๊อก เพลง ติ๊กต๊อกออนไลน์ ติ๊กต๊อกเต้น ทำ IF ทำ Onlyfans นอนหลับยาก นอนไม่หลับ บ่อน้ำมัน บา บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า คือ บาคาร่า สูตร บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่า888 บาคาร่าคือ บาคาร่าคืออะไร บาคาร่าทดลอง บาคาร่าฟรี บาคาร่าฟรีเครดิต บาคาร่าอนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าเครดิตฟรี บาคาร่าเว็บไหนดี ปฏิวัติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเทศจีน ประเพณีกินเจ ผงชูรส ผลไม้ ผัก ผิวขาวใส ผี ผีญี่ปุ่น ผีสางนางไม้ พืชผัก มาตรการ มาตรการล็อคดาวน์ มาสคาร่า มาสคาร่ารีวิว มาสคาร่าสีดำ มาสคาร่าสูตรกันน้ำ ย้ายประเทศ ย้ายประเทศ pantip ย้ายประเทศกันเถอะ รถพลังไฟฟ้า รถไฟฟ้า รีวิว ล็อคดาวน์ ลูกตำลึง วัคซีน วัคซีนป้องกันโควิค วิชาไสยศาสตร์ วิธีทำให้ผิวขาวใส วิธีลดน้ำหนัก วิธีลดน้ำหนักIF ศาสนาผี สงคราม สมัครบาคาร่า สมุนไพรไทย สั่งของจากจีน สั่งของจากจีนโดยตรง สินค้าจากจีนราคาส่ง สูตร บา คา ร่า ฟรี สูตรบาคาร่า หน้ากากอนามัย ห้างเสมือนจริง อัพเดท iOS 15 อัพเดทไอโฟน อายิโนะโมะโต๊ะ อาหารจีน อุมามิ ฮาโลวีน เกมบา คา ร่า เกมบาคาร่า เกมบาคาร่ามือถือ เข้าสู่ระบบ ติ๊กต๊อก เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคอร์ฟิว เชื้อสายจีน เทศกาลกินเจ เบียร์ เบียร์อียิปต์ เรื่องผี เรื่องเล่าผี เล่นบาคาร่า เลี้ยงสายพันธุ์อะไรดี เว็บบาคาร่า เว็บบาคาร่า อันดับ1 เว็บพนันบาคาร่า เวลาโพตส์ แก้นอนหลัยยาก แคคตัส แจกสูตรผิวขาว แนะนำซีรี่ย์เกาหลี แนะนำซีรี่ย์เกาหลีใน Netflix แนะนำซีรีส์เกาหลี แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มยอดนิยม แย่งชิงทรัพยากร แย่งชิงน้ำมัน โควิค โควิค-19 โควิด 19 โคโรน่า โซเซี่ยล โตเกียว โตเกียวโอลิมปิก โตเกียวโอลิมปิก 2020 โพสต์เฟสบุค โรคระบาด โรงงาน กิ่ง แก้ว ล่าสุด โลกเสมือน โอลิมปิก โอลิมปิกเกมส์ ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ไวรัส ไวรัสสายพันธุ์อินเดีย ไวรัสโควิค 19 ไวรัสโคโรน่า ไสยศาสตร์ ไอที
Lo Go Min
Lucabetasia เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมบาคาร่าออนไลน์ และเกมเดิมพันอื่นๆอีกหลากหลายเกม มีระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ พร้อมกับมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
product footer 4
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
c2ac lic2ac fb
2
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu