slotgame button minpussy button minjoker button minluca button minpg button minlavabet123 button minimage logo show web
Lo Go Min
Slide 1 MinSlid Mobile Min
Logo Min
เว็บคาสิโนออนไลน์
อันดับ 1
สมัครสมาชิก Min
Line2 Min

เรื่องหลอน ๆ ประวัติศาสตร์ของไสยศาสตร์ และศาสนาผีไทย

เรื่องหลอน ๆ ประวัติศาสตร์ของไสยศาสตร์ และศาสนาผีไทย

ผี

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

ท่านผู้อ่านเคยสงสัยกันไหม ว่าไสยศาสตร์ในไทยมีที่มาที่ไปอย่างไร? แล้วเหตุใดจึงเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย และยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยเราอย่างมาก แม้จะอยู่ในยุคที่วิทยาการพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม

วันนี้เราจะมาดูความเป็นมาของไสยศาสตร์ ที่เกี่ยวโยงกับศาสนาและความเชื่อของไทย ที่ยังแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของเรากันมาเรื่องผีๆนั้นมีความเป็นมามาอะไร

 

“ไสยศาสตร์” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวไทยมานานนับพันปี

 

วารสารมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นิยาม “ไสยศาสตร์” ไว้ว่าเป็น “ระบบของอำนาจเหนือธรรมชาติ” อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1 ความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ 2 ความรู้ ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นวิชาไสยศาสตร์ที่นักไสยเวทศึกษากัน

มีความเชื่อกันว่าคำว่า “ไสยศาสตร์” อาจแปลงมาจากคำว่า “ไศวะศาสตร์” หรือศาสตร์ของพระศิวะซึ่งเป็นมหาเทพแห่งศาสนาฮินดู เมื่อคนไทยเห็นผู้นับถือฮินดูสวดบทสวดจากคัมภีร์อาถรรพเวทในภาษาบาลีหรือเขมรเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเอง หรือให้ผลร้ายแก่ศัตรู  ทำสเน่ห์ รักษาโรค ฯลฯ ก็ชื่นชมว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดอำนาจ จึงเลียนรูปแบบมนต์คาถามาใช้ต่อๆ กัน นานเข้ามีการนำสิ่งนี้มาผสมกับความแบบเชื่อท้องถิ่นและศาสนาพุทธ จนกลายเป็นวิชาไสยศาสตร์ไป ในลักษณะนี้ไสยศาสตร์ไทยจึงผูกติดอยู่กับภูมิปัญญาอื่นๆ ในสังคมไทย ทั้งด้านการทำนาย การรักษา หรือการทำศึก นั้นเอง

มีคำกล่าวไว้ว่าไสยศาสตร์นั้นก็เปรียบเหมือนเทคโนโลยีของคนสมัยโบราณ ไสยศาสตร์ในประเทศต่างๆ มักตั้งอยู่บนพื้นฐานศาสนาที่คนในชาตินั้นๆ เชื่อหรือนับถือ

ศาสนาผี

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

 

ศาสนาผสมระหว่างผี-พราหมณ์-พุทธ

 

ศาสนาพุทธสามารถชิงพื้นที่ของธรรมะชั้นสูง ระดับ "เหนือโลก" เห็นได้จากคนไทยนั้น ไม่ว่าจะเชื่อผีสางนางไม้เพียงใด แต่ถึงที่สุดแล้วยังคงเชื่อว่าความดีสูงสุดคือการละกิเลสซึ่งจะทำให้หมดทุกข์ และเชื่อในการบำเพ็ญตนให้เข้าถึงภาวะสงบสุขที่เรียกว่า "นิพพาน" ทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของศาสนาพุทธนั้นเอง

อย่างไรก็ตามคนไทยยังนับถืออีกศาสนาหนึ่ง เรียกว่า "ศาสนาผี" ศาสนาผี (Animism) หรือที่เรียกแบบวิชาการว่า “วิญญาณนิยม” คือศาสนาแรกของโลก ที่มาจากการที่มนุษย์หลายๆ อารยธรรมมีความคิดจากจิตใต้สำนึกคล้ายกันว่า สรรพสิ่งรอบตัวเรานั้นมีวิญญาน หรือที่ไทยเรียกว่า “ผี” สถิตอยู่ และผีนั้นสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้

คนไทยนับถือศาสนาผีเป็นศาสนาแรกเหมือนคนชาติอื่น ๆ และต่อมานั้นเมื่อรับเอาศาสนาพราหมณ์และพุทธมาแล้ว ศาสนาผีก็ถูกกลืนไป ที่จะเหลืออยู่เด่นๆ เช่นหลักฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถชิงพื้นที่ "ธรรมะระดับเหนือโลก" จากศาสนาพุทธได้ จึงถูกผสมกลมกลืนจนสาบสูญไปมากแล้ว

ศาสนาผีสามารถครองไว้นั้น กลับเป็นพื้นที่ "เทคโนโลยี" หรือพื้นที่ของไสยศาสตร์นั่นเอง เวลาที่คุณเดินเข้าวัดไทยหลายวัด คุณจะพบว่ามันเป็นที่ๆ มีรูปปั้นพระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม พญานาค ศาลปู่ย่า ต้นตะเคียน พระราหู และพระพุทธรูปอยู่ร่วมกันได้โดยกลมกลืน นั่นเป็นเพราะคนไทยมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นทั้งหมดเป็น "ผี" ตนหนึ่ง

 

ตามหลักศาสนาผี ยิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รวมกันมากก็ยิ่งขลัง

 

จะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถกราบไหว้อะไรก็ได้ที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่ แปลกพิสดาร  หรือน่าเกรงกลัว เช่นไหว้ภูเขา ไหว้ต้นไม้ ไหว้งู ทั้งนี้ผีที่เรากราบไหว้ไม่จำเป็นต้องเป็นผีที่ดีเท่านั้น คนอย่างชูชกต่อให้มีนิสัยไม่ดี แต่ดูเหมือนจะให้โชคลาภได้ง่าย ก็สามารถได้รับการกราบไหว้ได้เช่นกัน

นอกจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องไหว้ผีที่ให้คุณประโยชน์เพียงเท่านั้น แต่ต่อให้เป็นผีดุร้ายเราก็สามารถกราบไหว้ได้เช่นกันเพื่อให้ผีเหล่านั้นไม่มามาทำร้ายเรา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ศาสนาผีก็ยังครองพื้นที่ "เทคโนโลยี" ที่ใช้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคน เช่น มีการไหว้ผีเพื่อขอความร่ำรวย ขอความปลอดภัย หรือขอความต้องการที่ประกอบด้วยรัก โลภ โกรธ หลงอื่นๆ ขอเพื่อความปรารถนาของตัวเอง

แน่นอนศาสนาผีของไทยมิได้มีเวอร์ชันเดียว แต่มาจากหลายความเชื่อ เช่นลัทธิบูชางู (ต่อมาที่ได้พัฒนาเป็นการนับถือนาค,) ลัทธิบูชาผู้หญิง (ต่อมาพัฒนาเป็นการนับถือเจ้าแม่ต่าง ๆ ) ลัทธิบูชาเด็ก (ต่อมาพัฒนาเป็นการนับถือผีเด็ก เช่น กุมารทอง หรือไอ้ไข่ ที่เราเห็นได้ตามวัดทั่วไป)

กล่าวได้ว่าคนไทยจำนวนมากยังคงนับถือและยึดเหนี่ยวในศาสนาผสมแบบดั้งเดิม และมีพระสงฆ์หลายรูปทำหน้าที่ของหมอผีโบราณไปด้วย มีการเสกเป่า สักยันต์ และใช้เทคโนโลยีโบราณต่างๆ ในการช่วยทำผู้ใช้บรรลุความต้องการอย่างกว้างขวางที่เรามักจะได้เห็นโดยทั่วไป

ดั้นั้นไสยศาสตร์จึงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาตลอด แม้ปัจจุบันจะถูกเย้ยหยันว่าโบราณคร่ำคึ แต่มันก็รุ่งเรืองอยู่เสมอ ในบทความนี้มิได้มีเจตนาด้อยค่า หรือยกย่องวิชาไสยศาสตร์ แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการเขียนถึงมันในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นชาวไทย สามารถเข้าใจรากเหง้าของตนเองได้ดีขึ้น หรือสิ่งที่เรากำลังนับถือหรือยังคงมีสังคมส่วนใหญ่ที่ยังเชื่อในเรื่องนี้ เพราะที่สุดแล้วไสยศาสตร์ก็คือวัฒนธรรม ที่สะท้อนขนบ แนวคิด และนิสัยของเรา โดยที่เราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ขอบคุณข้อมูลจาก lucabet 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
7 เกมออกกำลังกาย Ai All-New Nissan Kicks e-Power Assistant bacarat COVID Covid - 19 Facebook fast fashion food waste Instagram iPhone lucabet Lucabetasia Metaverse MSG Nissan Onlyfans Pm 2.5 RedefineCRS Taobao TikTok Twitter Virtual Mall Vivo Vivo V21 5G Voice Assistant Wearวนไป Work from Home กฎหมายควบคุมกัญชา กรมทางหลวง กระบองเพชร กระแสย้ายประเทศ กลืนวัฒนธรรม ก่อสงคราม กัญชา การกินเจ การดูแลน้องแมว การทำ IF การปฏิวัติ ประชาชนจีน การเดินทาง การเลิกสูบบุหรี่ การแข่งขันโอลิมปิก การแพร่ระบาดของ COVID-19 กาแฟ กิจกรรมออนไลน์ กินเจ ขยะ ขยะจากเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะอาหาร ข้อดีของกาแฟ ข้อแนะนำดีๆ ขายของออนไลน์ คนจีน คนไทยเชื้อสายจีน คราตินคืออะไร ควบคุมดูแล ควบคุมอาหาร ความเชื่อของไทย คอลลาเจน ค่าฝุ่น PM 2.5 คาสิโน คาสิโนออนไลน์ ฆ่าเวลา จัดงานโอลิมปิก จัดโอลิมปิก จีน จีนอพยพ ฉลาก ฉางเอ๋อ ฉีดวัคซีน ชาวไทยเชื้อสายจีน ซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี Netflix ญี่ปุ่น ดูแลแมว ต้นกระบองเพชร ตำนานฉางเอ๋อ ตำนานดวงจันทร์ ตำลึง ติ๊กต๊อก เพลง ติ๊กต๊อกออนไลน์ ติ๊กต๊อกเต้น ติดเชื้อ ติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำ ติดโซเชียลมีเดีย ถอดกัญชา ทำ IF ทำ Onlyfans ทำงานที่บ้าน น้องแมว นอนหลับยาก นอนไม่หลับ นักสูบ บคาสิโนออนไลน์ บริโภคกาแฟ บ่อน้ำมัน บา บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า คือ บาคาร่า สูตร บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่า888 บาคาร่าคือ บาคาร่าคืออะไร บาคาร่าทดลอง บาคาร่าฟรี บาคาร่าฟรีเครดิต บาคาร่าอนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าเครดิตฟรี บาคาร่าเว็บไหนดี ปฏิวัติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเทศจีน ประเพณีกินเจ ประโยชน์ของคอลลาเจน ประโยชน์ของลายนิ้วมื ประโยชน์เคราติน ปลดล็อคกัญชา ปลูกกัญชาเสรี ปัญหาขยะ ปัญหาด้านสุขภาพ ผงชูรส ผลไม้ ผัก ผิวขาวใส ผี ผีญี่ปุ่น ผีสางนางไม้ ผู้เกษียณอายุ ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก พฤติกรรมแมว พลาสติกประเภท พลาสสติก พืชผัก มาตรการ มาตรการล็อคดาวน์ มาสคาร่า มาสคาร่ารีวิว มาสคาร่าสีดำ มาสคาร่าสูตรกันน้ำ ย้ายประเทศ ย้ายประเทศ pantip ย้ายประเทศกันเถอะ ยูเครน รถพลังไฟฟ้า รถไฟฟ้า รัสเซีย รัสเซีย ยูเครน รีวิว รีไซเคิล รู้สึกเหนื่อยล้า ลดความเสี่ยง ลดน้ำหนัก ลดฝุ่น ล็อคดาวน์ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ 3 แบบ ลายนิ้วมือ คือ ลายนิ้วมือของมนุษย์ ลูกตำลึง วัคซีน วัคซีนป้องกันโควิค วัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนโควิด-19 วัยเกษียณ วิชาไสยศาสตร์ วิธีทำให้ผิวขาวใส วิธีลดน้ำหนัก วิธีลดน้ำหนักIF ศาสนาผี สงคราม สนัขจรจัด สมัครบาคาร่า สมุนไพรไทย สอบข้อมูลเส้นทาง สั่งของจากจีน สั่งของจากจีนโดยตรง สายพันธุ์โอไมครอน สินค้าจากจีนราคาส่ง สุนัข สูตร บา คา ร่า ฟรี สูตรบาคาร่า สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ไฟฟ้า หน้ากากอนามัย หมา หมาจร ห้างเสมือนจริง ออกกำลังกาย อัพเดท iOS 15 อัพเดทไอโฟน อายิโนะโมะโต๊ะ อาหาร อาหารจีน อาหารตอนดึก อาหารที่ดีที่สุด อาหารเพื่อสุขภาพ อินเทอร์เน็ต อุมามิ ฮาโลวีน เกม เกมบา คา ร่า เกมบาคาร่า เกมบาคาร่ามือถือ เกมบาคาร่าออนไลน์ เกมส์บาคาร่า เกมส์บาคาร่าออนไลน์ เกมส์ป็อกเด้ง เกมส์พนันออนไลน์ เกมออกกำลังกาย เกมเล่นง่าย เกมไพ่บาคาร่า เกมไพ่บาคาร่าออนไลน์ เกษียณ เกษียณอายุ เข้าสู่ระบบ ติ๊กต๊อก เข้าสู่วัยชรา เคราติน เครื่องดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสูบบุหรี่ HNB เคอร์ฟิว เชื้อสายจีน เดินทาง เดิมพันบาคาร่า เทพีแห่งดวงจันทร์ เทศกาลกินเจ เบียร์ เบียร์อียิปต์ เรื่องผี เรื่องเล่าผี เล่นบาคาร่า เล่นบาคาร่าออนไลน์ เล่นเกมบาคาร่า เล่นเกมบาคาร่าออนไลน์ เลี่ยงรถติด เลี้ยงสายพันธุ์อะไรดี เว็บคาสิโน เว็บคาสิโนออนไลน์ เว็บบาคาร่า เว็บบาคาร่า อันดับ1 เว็บบาคาร่าออนไลน์ เว็บพนันบาคาร่า เว็บเกมคาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์ lucabet เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์บาคาร่า เวลาโพตส์ เศรษฐกิจรัสเซีย เสียงผู้หญิง เสื้อผ้า เหนื่อย เหนื่อยล้า แก้นอนหลัยยาก แคคตัส แจกสูตรผิวขาว แนะนำซีรี่ย์เกาหลี แนะนำซีรี่ย์เกาหลีใน Netflix แนะนำซีรีส์เกาหลี แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มยอดนิยม แมว แย่งชิงทรัพยากร แย่งชิงน้ำมัน โควิค โควิค-19 โควิด โควิด 19 โควิดสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า โคโรนาไวรัส โซเชียลมีเดีย โซเซี่ยล โตเกียว โตเกียวโอลิมปิก โตเกียวโอลิมปิก 2020 โพสต์เฟสบุค โรคความดันโลหิตสูง โรคระบาด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคโควิด-19 โรงงาน กิ่ง แก้ว ล่าสุด โลกเสมือน โอลิมปิก โอลิมปิกเกมส์ โอไมครอน ใช้เวลาว่าง ใช้โซเชียลมีเดีย ใส่ซ้ำ ใส่เสื้อซ้ำ ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ไวรัส ไวรัสสายพันธุ์อินเดีย ไวรัสโควิค 19 ไวรัสโคโรน่า ไสยศาสตร์ ไอที
Lo Go Min
Lucabetasia เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมบาคาร่าออนไลน์ และเกมเดิมพันอื่นๆอีกหลากหลายเกม มีระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ พร้อมกับมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
product footer 4
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
c2ac lic2ac fb
2
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu